Generalforsamling og vedtægter

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt, inden udgangen af marts. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

På generalforsamlingen vedtages budgettet for året og dermed kontingent samt en række priser, som er gældende for leje af bådplads, skab etc, samt vederlag for assistance fra foreningens medlemmer mm.

Normalt finder samlingen sted i Stavnsholtskolens kantineområde, og er samtidig en god lejlighed til at møde nogle af foreningens øvrige medlemmer – herunder din nabo – og forhåbentlig de ”nye” i området. Det er en tradition i foreningen, at generalforsamlingen afsluttes med en hyggelig stund med prøvesmagning af årets påskebryg.

Vedtægter

Søgårdens vedtægter findes her: Vedtægter

Referater

Referat generalforsamlingen 2019 signeret

Referat generalforsamlingen 2018 signeret

Referat generalforsamlingen 2017 signeret

Referat generalforsamlingen 2016 signeret