Velkommen

Velkommen til Søgårdens Grundejerforening i Stavnsholt, Farum.

Mere information findes i velkomstfolderen: Velkomstfolder Søgården og gode råd findes i: Du er ikke alene, eller læs videre nedenfor.

Søgårdens Grundejerforening er hjemmehørende i Stavnsholt, Furesø Kommune i Nordsjælland og omfatter grundejerne i den del af Stavnsholt, der ligger i området nærmest Høje Klint ved Furesøens nordlige bred.

Til foreningen hører Skovbakken, Klintebakken, Bøgebakken, Egebakken og Kildebakken samt den sydlige del af Brudedalen og Klintedalen.

Foreningen blev etableret i 1950 og har 165 medlemmer.

Høje Klint er et fredet areal ejet af staten (Naturstyrelsen) og vedligeholdes af Furesø kommune.

Grundejerforeningen er omfattet af: Partiel byplanvedtaegt nr 6 Soegaarden Fa pdf

Luftfoto af dele af Søgårdens udstykning, ca 1950.